ข้าวไก่แจ้ทอง(หอมทุ่งกุลา)5ก.ก.
ราคา 240 บาท
ราคา 220 บาท
ข้าวไก่แจ้ส้ม(เสาไห้)5ก.ก.
ราคา 140 บาท
ราคา 120 บาท